Zapisy na rok szkolny 2023/ 2024 obowiązują zarówno uczniów nowych jak i kontynuujących naukę. Prosimy dokładnie przeczytać zasady przyjmowania dzieci do szkoły oraz pozostałe informacje, gdyż wysłanie tego formularza jest równoznaczne z ich akceptacją.

Zapisy trwają od 15 maja do 31 lipca 2023 roku.

Link: ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI DO SZKOŁY

Prosimy, by dzieci na rok szkolny 2023/24 zapisywać wg następujących wskazówek:

• UCZNIOWIE KONTYNUUJĄCY NAUKĘ W NASZEJ SZKOLE zapisywani są do klasy NASTĘPNEJ w stosunku do roku szkolnego 2022/23.

• NOWI UCZNIOWIE
grupa przedszkolna: dzieci urodzone w latach 2019 i 2020
grupa pięciolatków: dzieci urodzone w 2018 roku
klasa 0: dzieci urodzone w 2017 roku
klasa 1: dzieci urodzone w 2016 roku
klasa 2: dzieci urodzone w 2015 roku
klasa 3: dzieci urodzone w 2014 roku
klasa 4: dzieci urodzone w 2013 roku
klasa 5: dzieci urodzone w 2012 roku
klasa 6: dzieci urodzone w 2011 roku
klasa 7: dzieci urodzone w 2010 roku
klasa 8: dzieci urodzone w 2009 roku
liceum: osoby zainteresowane mogą uzyskać więcej informacji pod adresem mailowym: katarzynar.spspr@gmail.com
NOWOŚĆ!język polski jako obcy – warunkiem uruchomienia klasy jest minimum 5 zapisanych osób, więcej informacji pod adresem mailowym: katarzynar.spspr@gmail.com

Miesięczne opłaty w roku szkolnym 2023/2024 są następujące:

  • za jedno dziecko:
    – grupa przedszkolna = 10.500 kr
    – pięciolatki, klasy 0 – 3 = 9.500 kr
    – klasy 4 – 8 = 10.500 kr
  • rodzeństwo:
    W przypadku rodzeństwa (2 lub więcej dzieci) opłata naliczana jest wg wzoru: „starsze dziecko + 50% opłaty za młodsze dziecko/dzieci”. Zniżki w opłatach obowiązują tylko na dzieci szkolne (nie obejmują grupy przedszkolnej).

 

Prosimy o wypełnienie wszystkich danych. O każdej zmianie adresu lub telefonu rodziców / opiekunów czy zmianie szkoły islandzkiej u dziecka, prosimy na bieżąco informować wychowawcę klasy.

Uwaga!!! Zapis NIEPEŁNY lub NIEZGODNY z wytycznymi będzie nieważny.

Przejdź do formularza, klikając poniższy przycisk.