Zapisy na rok szkolny 2021/ 2022 obowiązują zarówno uczniów nowych jak i kontynuujących naukę. W tym roku zapisy będą trwały od 10 maja 2021. Prosimy dokładnie przeczytać zasady przyjmowania dzieci do szkoły oraz pozostałe informacje, gdyż wysłanie tego formularza jest równoznaczne z ich akceptacją.

Link: ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI DO SZKOŁY

Prosimy, by dzieci na rok szkolny 2021/22 zapisywać wg następujących wskazówek:

• UCZNIOWIE KONTYNUUJĄCY NAUKĘ W NASZEJ SZKOLE zapisywani są do klasy NASTĘPNEJ w stosunku do roku szkolnego 2020/21.

• NOWI UCZNIOWIE
grupa przedszkolna: dzieci urodzone w latach 2017 i 2018
grupa pięciolatków: dzieci urodzone w 2016 roku
klasa 0: dzieci urodzone w 2015 roku
klasa 1: dzieci urodzone w 2014 roku
klasa 2: dzieci urodzone w 2013 roku
klasa 3: dzieci urodzone w 2012 roku
klasa 4: dzieci urodzone w 2011 roku
klasa 5: dzieci urodzone w 2010 roku
klasa 6: dzieci urodzone w 2009 roku
klasa 7: dzieci urodzone w 2008 roku
klasa 8: dzieci urodzone w 2007 roku

Nowy projekt!!!! LICEUM – Uczniowie liceum będą doskonalić umiejętności językowe í komunikacyjne. Planowane są zajęcia tylko z języka polskiego 3×45 minut w systemie hybrydowym, co zostanie ustalone po konsultacjach z grupą. Program będzie dostosowany do poziomu i zainteresowań. Warunkiem otwarcia klasy jest zapisanie się określonej, minimalnej liczby uczniów.

liceum: dzieci urodzone w 2005, 2006 i 2007 roku

Miesięczne opłaty w roku szkolnym 2021/2022 są następujące:

 • za jedno dziecko:
  – grupa przedszkolna = 9.500 kr
  – pięciolatki, klasy 0 – 3 = 8.500 kr
  – klasy 4 – 8 = 9.500 kr
 • rodzeństwo:
  W przypadku rodzeństwa (2 lub więcej dzieci) opłata naliczana jest wg wzoru: „starsze dziecko + 50% opłaty za młodsze dziecko/dzieci”. Zniżki w opłatach obowiązują tylko na dzieci szkolne (nie obejmują grupy przedszkolnej):
  Pięciolatki, klasy 0-3 + pięciolatki: 8.500 + 4.250 = 12.750 kr
  Klasy 4 – 8 + pięciolatki, klasy 0-3: 9.500 + 4.250 = 13.750 kr
  Klasy 4 – 8 + Klasy 4-8: 9.500 + 4.750 = 14.250 kr

 

Prosimy o wypełnienie wszystkich danych. O każdej zmianie adresu lub telefonu rodziców / opiekunów czy zmianie szkoły islandzkiej u dziecka, prosimy na bieżąco informować wychowawcę klasy.

Uwaga!!! Zapis NIEPEŁNY lub NIEZGODNY z wytycznymi będzie nieważny.

Przejdź do formularza, klikając poniższy przycisk.