Powyższy formularz jest zgodny z Uchwałą Nr 13/SPSPR/12
z dnia 19.04.2012 roku.

Ustawa ta dotyczy ujednolicenia formy rezygnacji dziecka z uczęszczania na zajęcia lekcyjne oraz rezygnacji członka SPSPR z przynależności do SPSPR.