UWAGA! By nie otrzymać kolejnego rachunku za szkołę, rezygnację należy wypełnić on-line do 20. dnia bieżącego miesiąca.

Poniższy formularz jest dla:

a) rodzica /opiekuna, który chce wykreślić dziecko z listy uczniów Szkoły Polskiej w Reykjaviku im. Janusza Korczaka (Wykreśl dziecko z listy uczniów).

b) dla płatnika* za dziecko (Rezygnacja z członkostwa w SPSPR).

*Przypominamy, że zapisując dziecko do szkoły, stajecie się Państwo członkami naszego stowarzyszenia i płacicie z tego tytułu roczną składkę. Dlatego też wykreślając dziecko z listy uczniów, prosimy byście wypełnili formularz dla płatnika. Jeśli formularz nie będzie wypełniony, rachunki za członkostwo będą nadal przychodzić na konto płatnika.

Uwaga: Jeżeli masz dwójkę lub więcej dzieci w szkole, a rezygnuje tylko jedno z nich, nie możesz złożyć rezygnacji z członkostwa w SPSPR.

Szanowni Rodzice / Opiekunowie, prosimy o wypełnienie wszystkich danych. Przy możliwości wyboru prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź. Jeśli jest to możliwe, proszę podać powód tej decyzji. Dziękujemy.

Przejdź do formularza, klikając przycisk DALEJ.

 

Powyższy formularz jest zgodny z Uchwałą Nr 13/SPSPR/12 z dnia 19.04.2012 roku.

Ustawa ta dotyczy ujednolicenia formy rezygnacji dziecka z uczęszczania na zajęcia lekcyjne oraz rezygnacji członka SPSPR z przynależności do SPSPR.