Sportabler – instrukcja dokonywania płatności

Szanowni Państwo,
W tym roku zmieniamy system i będziemy korzystać z systemu Sportabler, którego używa większość organizacji, prowadzących zajęcia pozalekcyjne na Islandii.

Aby zarejestrować płatność należy kliknąć w poniższy link:

https://www.sportabler.com/shop/polski

 • wybrać odpowiednią grupę,
 • zalogować się lub założyć konto,
 • wybrać dziecko
 • określić liczbę płatności
 • oznaczyć formę płatności (można wybrać fristundastyrk, jeżeli się go posiada)

Jeśli pojawią się pytania lub wątpliwości prosimy pisać na adres: katarzynar.spspr@gmail.com

Aktualne miesięczne opłaty* w roku szkolnym 2022 / 2023 są następujące:

 • za jedno dziecko:
  – grupa przedszkolna = 10.500 kr
  – pięciolatki, klasy 0 – 3 = 9.500 kr
  – klasy 4 – 8 = 9.500 kr
  – język polski jako obcy = 10.500 kr
 • rodzeństwo:
  W przypadku rodzeństwa (2 lub więcej dzieci) opłata naliczana jest wg wzoru: „starsze dziecko + 50% opłaty za młodsze dziecko/dzieci”. Zniżki w opłatach obowiązują tylko na dzieci szkolne (nie obejmują grupy przedszkolnej) :
  Pięciolatki, klasy 0-3 + pięciolatki: 9.500 + 4.750 = 14.250 kr
  Klasy 4 – 8 + pięciolatki, klasy 0-3: 10.500 + 4.750 = 15.250 kr
  Klasy 4 – 8 + Klasy 4-8: 10.500 + 5.250 = 15.750 kr

 

*MIESIĘCZNE OPŁATY OZNACZAJĄ, ŻE JEST TO STAŁA OPŁATA BEZ WZGLĘDU NA TO, ILE JEST SOBÓT, W KTÓRE JEST OTWARTA SZKOŁA. Brak obecności dziecka na zajęciach nie powoduje obniżenia opłaty miesięcznej.

Istnieje możliwość zapłacenia za szkołę przez Frístundakortið (kartę rekreacyjną) – należy zaznaczyć chęć skorzystania z tej dopłaty w aplikacji Sportabler, w której dokonujemy opłat za szkołę.

UWAGA! W przypadku nieuiszczenia przez płatnika opłat za szkołę, następuje usunięcie dziecka ze szkoły z niemożliwością ponownego zapisu w przyszłości w przypadku nieuregulowania zaległości.

 

W przypadku rezygnacji, należy wypełnić online formularze: wykreślenia dziecka z listy uczniów oraz dla płatnika za dziecko – rezygnacji z członkostwa w SPSPR. By nie otrzymać kolejnego rachunku za szkołę, należy wypełnić rezygnację on-line do 20. dnia bieżącego miesiąca. Nieobecności dziecka w szkole nie są równoważne z rezygnacją, prosimy o dopełnienie formalności.

Wszyscy rodzice (płatnicy) i nauczyciele są członkami Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Polskiej w Reykjaviku i sa zobowiązani do uiszczenia rocznej opłaty członkowskiej w wysokości 1.500 kr.

Roczna opłata biblioteczna to 500 kr za 1 ucznia. W przypadku zniszczenia podręcznika lub jego zgubienia czy nieoddania, naliczana jest kara w wysokości 3000 kr za sztukę. Nowy regulamin korzystania z biblioteki znajduje się w zakładce biblioteka.