WSPÓŁPRACA

Praca w Polskiej Szkole w Reykjaviku im. Janusza Korczaka

Szkoła Polska w Reykjaviku jest szkołą sobotnią, oferującą uczniom naukę języka polskiego, historii Polski, geografii Polski, przyrody oraz WOS-u. Zajęcia odbywają się w określone w kalendarzu szkolnym soboty, przez 3 do 6 godzin, zależnie od wieku uczniów. Prosimy się zapoznać z naszym kalendarzem szkolnym i planem lekcji, dostępnymi na stronie szkoły: kalendarz – LINK, plan lekcji – LINK.

Praca w naszej szkole ma charakter dodatkowy, wynagrodzenie nauczyciela to 4000kr za godzinę lekcyjną, z czego nauczyciel musi odliczyć podatek i składki emerytalne – jest to więc symboliczna kwota, niepozwalająca na utrzymanie się jedynie z pracy w Szkole Polskiej w Reykjaviku. Odbywa się to za zasadzie współpracy, nie zatrudnienia, każdy nauczyciel co miesiąc wystawia rachunek za przepracowane godziny i na tej podstawie otrzymuje wynagrodzenie.

Nasza kadra składa się z entuzjastów, którzy pracując w tygodniu, w weekendy postanowili pomóc dzieciom Polonii w przyswajaniu  języka i informacji o dalekiej Ojczyźnie.

Jeśli przebywasz w Islandii lub zamierzasz się tu przeprowadzić i szukasz pracy dodatkowej, masz wykształcenie pedagogiczne lub w kierunku wyżej wymienionych przedmiotów i chcesz dołączyć do grona pedagogicznego – skontaktuj się z nami:

szkola@szkolapolska.is

Dominika Krzysztofsdóttir, dyrektor szkoły: tel. (+354) 822 09 25, dominikak.spspr@gmail.com
Marta Wieczorek, wicedyrektor szkoły: martaw.spspr@gmail.com

Wymagane dokumenty to: cv, dyplomy ukończenia studiów,  aktualne zaświadczenie o niekaralności z Polski. W przypadku nawiązania współpracy prosimy także złożenie wniosków uznania dyplomów ukończenia studiów w tutejszym Ministerstwie Edukacji, Nauki i Kultury.

https://www.government.is/topics/education/licence-applications/

Współpraca z innymi placówkami i organizacjami, udział w projektach

Szkoła Polska  jest otwarta na współpracę z innymi placówkami oraz udział w projektach na terenie kraju jak i za granicą. Jednak z uwagi na swój charakter szkoły sobotniej oraz położenie na  wyspie wymuszające podróż lotniczą, nie jesteśmy w stanie angażować się w oferty np. wymiany uczniów między szkołami, obozów i koloni letnich itp.

Chętnie podejmujemy się wymiany listów, informacji czy doświadczeń z innymi szkołami w Polsce lub polonijnymi, jeśli się znajdą chętni do współpracy w naszym gronie, niestety z powodu ilości obowiązków dyrekcji i nauczycieli oraz pracy w jednym dniu w tygodniu, nie jesteśmy w stanie angażować się we wszystkie propozycje.

Propozycje współpracy prosimy nadsyłać na adres: szkola@szkolapolska.is

Dotąd podjęliśmy współpracę z:

– Ambasadą RP w Reykjaviku http://www.reykjavik.msz.gov.pl/pl/root

–  Iceland News Polska, polskim portalem informacyjnym, http://icelandnews.is/

– Windą, Stowarzyszeniem miłośników kultury polskiej i islandzkiej http://windaislandia.weebly.com/

– PLeikhús, stowarzyszeniem teatralnym http://pleikhus.wix.com/pleikhus

– Korbą; Projekt Korba to inicjatywa skierowana do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy pragną aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym swojego regionu, http://www.projektkorba.pl/

– ZHP, największą i jedną z najstarszych organizacji młodzieżowych w Polsce będącą członkiem międzynarodowej braci skautowej skupionej w WOSM i WAGGGS,  www.zhp.pl, w ramach programu spotkanie w ramach Programu “Polubić finanse” wspólnie z ZHP

– Mini Marketem http://minimarket.is/

dentystami, Kristín Sigurðardóttir oraz Hólmfríður Guðmundsdóttir, tworząc wspólnie z Magdaleną Elísabet Andrésdóttir projekt dentystyczny dla naszych dzieci

z polskim psychologiem, Katarzyną Kudrzycką, tel. 00354 7870108 kasiak.spspr@gmail.com
z polską artystką, Wioletą Ujazdowskąwioletau.spspr@gmail.com

Profesorem Jackiem Pyżalskim i UAM w Poznaniu w ramach projektu Kompetencje wychowawcze i społeczno-kulturowe współczesnych nauczycieli – kurs i portal edukacyjny w ramach Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, w ramach tego programu zorganizowanie konferencji Educational and socio-cultural competencies of contemporary teachers, educational problems in multicultural school http://kompetencjenauczyciela.pl/ 

Modurmál (stowarzyszenie zajmujące się wielojęzycznością) www.modurmal.is/sm

Nordycką Unią Oświaty Polonijnej  http://www.unianordycka.com/

Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą www.orpeg.pl/

Fundacją Edukacja dla Demokracji

Przedszkolem Miejskim nr 1 w Dębicy w ramach autorskiego projektu „Mały Europejczyk to Ja i ty”, dyrektorki przedszkola Anny Szczepanik i Ireneusza Kozaka

miastami: Reykjavik, Kópavogur, Gardabaer, Akranes, Reykjanesbaer, Mosfellsbaer w sprawie dofinansowania naszych zajęć przez wspominane gminy.