Witamy serdecznie w naszym gronie 🙂
Oto kilka najważniejszych dla Was wskazówek.

Kliknij na znak “plus”, aby rozwinąć temat.

Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez naszą szkołę jest dobrowolne.

Jesteśmy szkołą sobotnią, której zadaniem jest nauczanie języka polskiego jako ojczystego oraz innych przedmiotów w języku ojczystym (historia, przyroda, geografia, WOS).

Nauczanie języka ojczystego, wzbogacanie językowego obrazu świata dla dziecka dwujęzycznego, jest bardzo ważne. Nasi uczniowie lepiej radzą sobie z nauką języka islandzkiego, bazując na rozbudowanym zasobie słownictwa polskiego, które zdobędą na naszych zajęciach. Dzięki dobrej znajomości języka polskiego nasi uczniowie mogą porozumiewać się z polskimi członkami rodziny czy rówieśnikami bez problemów, w przyszłości mogą studiować w Polce. Zachowanie języka ojczystego jest bardzo ważne dla tożsamości każdego człowieka, bez względu na jego wiek.

Naszą kadrę stanowią nauczyciele z wyższym wykształceniem, z dyplomami uznanymi w Islandii. Jesteśmy z nich bardzo dumni.

Uczniowie, którzy ukończyli naszą szkołę otrzymują dyplomy (pięciolatki i zerówka) oraz świadectwa (pozostałe klasy). Świadectwo naszej szkoły stanowi informację uzupełniającą dla świadectwa szkoły macierzystej ucznia, czyli w tym wypadku szkoły islandzkiej.

W związku z tym świadectwa naszej szkoły nie są równoważne z tymi wydawanymi w Polsce dla dziecka w tym samym wieku. Zaznaczamy, że w Islandii obowiązek nauczania jest dla dzieci od 6. roku życia, i jest on realizowany w macierzystej szkole islandzkiej.

W trakcie roku szkolnego na prośbę rodziców, wydajemy zaświadczenia, że dziecko jest uczniem naszej szkoły. Takie zaświadczenia, razem z zaświadczeniami z macierzystej szkoły islandzkiej, rodzice często zobowiązani są przedstawiać w Polsce, by udowodnić, że nie zaniedbują nauczania dziecka w Islandii.

Od roku szkolnego 2016/17 nasi uczniowie uprawnieni są do posiadania legitymacji dających zniżki w Polsce. Więcej informacji znajdziecie państwo tutaj:

Podstawową formą komunikacji między rodzicem a szkołą jest strona internetowa, dlatego ważne jest, by śledzić bieżące wiadomości oraz zapoznać się z informacjami w poszczególnych zakładkach. Nauczyciele w zakładkach klasowych umieszczają zagadnienia poruszane na lekcji, prace domowe i inne ważne informacje. Wychowawca kontaktuje się z rodzicem głównie mailowo. Informacje o rozpoczęciu roku, ważnych wydarzeniach będą umieszczane na stronie szkoły oraz portalu społecznościowym Facebook.

Zebrania z rodzicami odbywają się raz w semestrze.
Raz w roku ma miejsce bardzo ważne Walne Zebranie, zazwyczaj w kwietniu. Na nim przedstawiane jest sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok szkolny, ustalane są opłaty na rok kolejny, wybierana kwota przeznaczona na nagrody dla najlepszych uczniów w klasach 4-6 i gimnazjum – jeśli pozwala na to sytuacja finansowa stowarzyszenia. Obecność na zebraniach jest obowiązkowa.

Informacje o rozpoczęciu roku, ważnych wydarzeniach będą umieszczane
na stronie szkoły i na FB szkoły.

Wszystkie maile do nauczycieli znajdziecie Państwo w zakładce KADRA.

W trosce o bezpieczeństwo uczniów, bardzo prosimy, by punktualnie odbierać dzieci ze szkoły oraz pisemnie informować wychowawcę klasy w przypadku, gdy kto inny odbiera dziecko ze szkoły. Prosimy o przekazanie informacji dzieciom – w sytuacji, gdy uczeń ma być odebrany a nie jest, dziecko pod żadnym pozorem nie opuszcza budynku szkoły, tylko idzie do wychowawcy lub podchodzi do nauczyciela czy rodzica dyżurującego i prosi o pomoc. Każde dziecko powinno mieć zapisane numery telefonów do obojga rodziców/opiekunów w plecaku. Prosimy też, by przyprowadzać dzieci do sali i przychodzić po dzieci do sali, szczególnie te mniejsze, od 5-latków do 3 klasy włącznie.

Pamiętaj, jeśli Twoje dziecko jest na coś uczulone, przyjmuje leki, ma chorobę, orzeczenie (opinię) DYREKCJA SZKOŁY ORAZ WYCHOWAWCA MUSZĄ BYĆ O TYM POINFORMOWANI. Nie zapomnij podać tej informacji przy zapisie dziecka.

Podręczniki są wydawane we wrześniu 2018 r., ćwiczenia kupujecie państwo we własnym zakresie lub zamawiacie przez nas.

OSTATECZNY TERMIN ZAMAWIANIA ĆWICZEŃ U NAS: 31.07.2018.
Uwaga!!! Po tym terminie nie zamawiamy ćwiczeń.

W celu zamówienia ćwiczeń należy wysłać maila na monikas.spspr@gmail.com, podać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz co dokładnie chcecie państwo zamówić.

Podane kwoty to cena produktu + przesyłka. Rozliczenie odbędzie się we wrześniu/październiku 2018. Uczniowie muszą mieć ćwiczenia najpóźniej na drugich zajęciach lekcyjnych.

Listę obowiązujących ćwiczeń znajdziecie państwo w: Lista podręczników i ćwiczeń w roku 2018 / 2019

O tym poinformuje wychowawca na rozpoczęciu roku szkolnego.

Nie ma przenosin między klasami. Rodzeństwa staramy się umieścić w klasach zaczynających lekcje o tej samej godzinie, ale proszę wziąć pod uwagę, że nie zawsze będzie to możliwe.

Mamy bibliotekę stałą i przewoźną. Nasza główna biblioteka mieści się przy Þórunnartún 2, 105 Reykjavík, na 6. piętrze, czynna jest w każdą środę od 16:30 do 19:30 z wyjątkiem dni świątecznych. W wakacje biblioteka jest czynna wg zamieszczonego harmonogramu.

Biblioteka przewoźna otwarta jest zazwyczaj w ciągu roku szkolnego 2 razy w miesiącu w Fellaskóli. Godziny i daty będą podane we wrześniu 2018 r.

Więcej informacji w zakładce BIBLIOTEKA.

Jeśli Państwo macie pytania i uwagi, na pewno wychowawca lub dyrekcja Państwu pomogą. Prosimy wprost i na bieżąco nam monitorować o swoich obiekcjach. Dziękujemy.

W naszej szkole współpracujemy z polskim logopedą, polskimi psychologami.

Logopeda: Justyna Gotthardt, tel. 7851942, mail: justynag.spspr@gmail.com
Psychologowie: Paweł Ługowski, mail: pawell.spspr@gmail.com, Katarzyna Kudrzycka, mail: kasiak.spspr@gmail.com

Więcej informacji o zasadach współpracy: https://szkolapolska.is/szkola/wspolpraca

Dziękujemy za dokładne przeczytanie powyższych informacji.
Dyrekcja Szkoły i Zarząd SPSPR