Witamy serdecznie w naszym gronie 🙂
Oto kilka najważniejszych dla Was wskazówek.

Kliknij na znak “plus”, aby rozwinąć temat.

Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez naszą szkołę jest dobrowolne.

Jesteśmy szkołą sobotnią, której zadaniem jest nauczanie języka polskiego jako ojczystego oraz innych przedmiotów w języku ojczystym (historia, przyroda, geografia, WOS).

Nauczanie języka ojczystego, wzbogacanie językowego obrazu świata dla dziecka dwujęzycznego, jest bardzo ważne. Nasi uczniowie lepiej radzą sobie z nauką języka islandzkiego, bazując na rozbudowanym zasobie słownictwa polskiego, które zdobędą na naszych zajęciach. Dzięki dobrej znajomości języka polskiego nasi uczniowie mogą porozumiewać się z polskimi członkami rodziny czy rówieśnikami bez problemów, w przyszłości mogą studiować w Polce. Zachowanie języka ojczystego jest bardzo ważne dla tożsamości każdego człowieka, bez względu na jego wiek.

Naszą kadrę stanowią nauczyciele z wyższym wykształceniem, z dyplomami uznanymi w Islandii. Jesteśmy z nich bardzo dumni.

Uczniowie, którzy ukończyli naszą szkołę otrzymują dyplomy (pięciolatki i zerówka) oraz świadectwa (pozostałe klasy). Świadectwo naszej szkoły stanowi informację uzupełniającą dla świadectwa szkoły macierzystej ucznia, czyli w tym wypadku szkoły islandzkiej.

W związku z tym świadectwa naszej szkoły nie są równoważne z tymi wydawanymi w Polsce dla dziecka w tym samym wieku. Zaznaczamy, że w Islandii obowiązek nauczania jest dla dzieci od 6. roku życia, i jest on realizowany w macierzystej szkole islandzkiej.

W trakcie roku szkolnego na prośbę rodziców, wydajemy zaświadczenia, że dziecko jest uczniem naszej szkoły. Takie zaświadczenia, razem z zaświadczeniami z macierzystej szkoły islandzkiej, rodzice często zobowiązani są przedstawiać w Polsce, by udowodnić, że nie zaniedbują nauczania dziecka w Islandii.

Od roku szkolnego 2016/17 nasi uczniowie uprawnieni są do posiadania legitymacji dających zniżki w Polsce. Więcej informacji znajdziecie państwo tutaj:

Podstawową formą komunikacji między rodzicem a szkołą jest strona internetowa, dlatego ważne jest, by śledzić bieżące wiadomości oraz zapoznać się z informacjami w poszczególnych zakładkach. Nauczyciele w zakładkach klasowych umieszczają zagadnienia poruszane na lekcji, prace domowe i inne ważne informacje. Wychowawca kontaktuje się z rodzicem głównie mailowo. Informacje o rozpoczęciu roku, ważnych wydarzeniach będą umieszczane na stronie szkoły oraz portalu społecznościowym Facebook.

Zebrania z rodzicami odbywają się raz w semestrze.
Raz w roku ma miejsce bardzo ważne Walne Zebranie, zazwyczaj w kwietniu. Na nim przedstawiane jest sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok szkolny, ustalane są opłaty na rok kolejny, wybierana kwota przeznaczona na nagrody dla najlepszych uczniów w klasach 4-6 i gimnazjum – jeśli pozwala na to sytuacja finansowa stowarzyszenia. Obecność na zebraniach jest obowiązkowa.

Informacje o rozpoczęciu roku, ważnych wydarzeniach będą umieszczane
na stronie szkoły i na FB szkoły.

Wszystkie maile do nauczycieli znajdziecie Państwo w zakładce KADRA.

W trosce o bezpieczeństwo uczniów, bardzo prosimy, by punktualnie odbierać dzieci ze szkoły oraz pisemnie informować wychowawcę klasy w przypadku, gdy kto inny odbiera dziecko ze szkoły. Prosimy o przekazanie informacji dzieciom – w sytuacji, gdy uczeń ma być odebrany a nie jest, dziecko pod żadnym pozorem nie opuszcza budynku szkoły, tylko idzie do wychowawcy lub podchodzi do nauczyciela czy rodzica dyżurującego i prosi o pomoc. Każde dziecko powinno mieć zapisane numery telefonów do obojga rodziców/opiekunów w plecaku. Prosimy też, by przyprowadzać dzieci do sali i przychodzić po dzieci do sali, szczególnie te mniejsze, od 5-latków do 3 klasy włącznie.

Pamiętaj, jeśli Twoje dziecko jest na coś uczulone, przyjmuje leki, ma chorobę, orzeczenie (opinię) DYREKCJA SZKOŁY ORAZ WYCHOWAWCA MUSZĄ BYĆ O TYM POINFORMOWANI. Nie zapomnij podać tej informacji przy zapisie dziecka.

Podręczniki i ćwiczenia będą wydawane we wrześniu 2019 r. Ilość zamówionych podręczników jest wystarczająca. Koszt zakupu będzie podany przed rozpoczęciem roku szkolnego. Wydatki za zestaw podręczników do nauki ponoszą rodzice/opiekunowie.

Kwoty, jakie zostaną Państwu podane, to cena produktu + przesyłka. Rozliczenie odbędzie się we wrześniu 2019. Uczniowie muszą mieć ćwiczenia najpóźniej na drugich zajęciach lekcyjnych.

Listę obowiązujących ćwiczeń znajdziecie państwo w: Lista podręczników i ćwiczeń w roku 2019 / 2020

O tym poinformuje wychowawca na rozpoczęciu roku szkolnego.

Nie ma przenosin między klasami. Rodzeństwa staramy się umieścić w klasach zaczynających lekcje o tej samej godzinie, ale proszę wziąć pod uwagę, że nie zawsze będzie to możliwe.

Mamy bibliotekę stałą i przewoźną. Nasza główna biblioteka mieści się przy Þórunnartún 2, 105 Reykjavík, na 6. piętrze, czynna jest w każdą środę od 16:30 do 19:30 z wyjątkiem dni świątecznych. W wakacje biblioteka jest czynna wg zamieszczonego harmonogramu.

Biblioteka przewoźna otwarta jest zazwyczaj w ciągu roku szkolnego 2 razy w miesiącu w Fellaskóli. Godziny i daty będą podane we wrześniu 2018 r.

Więcej informacji w zakładce BIBLIOTEKA.

Jeśli Państwo macie pytania i uwagi, na pewno wychowawca lub dyrekcja Państwu pomogą. Prosimy wprost i na bieżąco nam monitorować o swoich obiekcjach. Dziękujemy.

W naszej szkole współpracujemy z polskim logopedą, polskimi psychologami.

Logopeda: Justyna Gotthardt, tel. 7851942, mail: justynag.spspr@gmail.com
Psychologowie: Paweł Ługowski, mail: pawell.spspr@gmail.com, Katarzyna Kudrzycka, mail: kasiak.spspr@gmail.com

Więcej informacji o zasadach współpracy: http://szkolapolska.is/szkola/wspolpraca

Dziękujemy za dokładne przeczytanie powyższych informacji.
Dyrekcja Szkoły i Zarząd SPSPR