SAMORZĄD UCZNIOWSKI

W roku szkolnym 2023/2024 po raz pierwszy w historii szkoły powołano Samorząd Uczniowski. Dzięki jego istnieniu, uczniowie mogą mieć realny wpływ na funkcjonowanie i życie szkolne. Samorząd Uczniowski może pokazać uczniom w praktyce jak działa demokracja i samorządność oraz nauczyć ich podstaw zarządzania, dyplomacji czy umiejętności negocjacyjnych. Młodzi przeżywają też pierwsze praktyczne lekcje z demokracji – wybierają swoich przedstawicieli, podejmują decyzje, następnie ponoszą ich konsekwencje, a to wszystko wpływa na to, że po prostu uczą się świadomego uczestnictwa w życiu społecznym.

W skład Rady Samorządu Uczniowskiego 2023/24 wchodzą:

PRZEWODNICZĄCY: Oskar Kossak kl. 8a
Wiceprzewodniczący: Filip Śliczner kl. 6a
Sekretarz I: David Okurowski kl. 7a
Sekretarz II: Patryk Wieliczko kl. 6b
Opiekun SU: mgr Marta Wieczorek