Procedura postępowania w razie alarmu przeciwpożarowego

  1. Wychowawca szybko sprawdza stan klasy, zbiera dzieci, BIERZE DZIENNIK Z LISTĄ UCZNIÓW, wszyscy wychodzą z klasy i spokojnie idą do głównego wyjścia. BEZ BIEGANIA. WYCHOWAWCA MUSI MIEĆ PRZY SOBIE TELEFON I DANE RODZICÓW.
  2.  Jeśli ktoś z dorosłych, np. dyżurujących jest w pobliżu głównego wejścia, prosimy, by otworzył drugie skrzydło drzwi wewnętrznych i zewnętrznych przy głównym wejściu do szkoły.
  3. Dzieci wychodzą przed szkołę.
  4. Rodzice dyżurujący wychodzą ze szkoły.
  5. UCZNIOWIE, NAWET JEŚLI WŁAŚNIE SKOŃCZYLI LEKCJE, CZEKAJĄ PRZED SZKOŁĄ.
  6. Wychowawcy lub nauczyciele prowadzący zbierają dzieci klasami przed szkołą i SPRAWDZAJĄ OBECNOŚĆ. Jeśli ktoś będzie nieobecny, natychmiast szuka dziecka, zapewniając opiekę pozostałym dzieciom i powiadamia o tym dyrektora szkoły.
  7. W szkole może przebywać tylko dyrektor szkoły lub pod jego nieobecność wyznaczony do tego nauczyciel.
  8. Nie wchodzimy do szkoły do czasu ogłoszenia informacji o braku zagrożenia.
  9. Po pozwoleniu na wejście do szkoły dzieci idą na lekcje. Uczniowie, którzy skończyli lekcje, wracają do szkoły po swoje rzeczy i idą do domu.