karta rekreacyjna 2015, Reykjanesbaer

824

Szanowni Rodzice,

w roku 2015 przyznano naszym dzieciom, zamieszkałym w Reykjanesbaer, dofinansowanie w wysokości 15.000 kr.

Należy mieć zaświadczenie od nas, że dziecko jest uczniem szkoły i wydrukowane z konta płatnika potwierdzenie zapłacenia rachunków na kwotę 15.000 kr.

Jeśli ktoś z Państwa wyrazi chęć korzystania z tego dofinansowania, proszę zgłosić to wychowawcy do końca września 2015 r.

Monika Sienkiewicz