Nasza szkoła

2265

Zdjęcia wykonał Jacek Karwat w ramach projektu „Kompetencje wychowawcze i społeczno-kulturowe współczesnych nauczycieli – kurs i portal edukacyjny, FSS/2013/IIC/W/0004”. Projekt finansowany jest ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych. Projekt w ramach współpracy instytucjonalnej finansowany jest ze środków Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG. / Project supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway Through the EEA and Norway Grants and co-financed by the Polish funds.