Konferencja Naukowa Szkoły Polskiej w Reykjaviku i Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

1713

Oto kilka zdjęć ze szkolenia dla nauczycieli w bibliotece Szkoły Polskiej w Reykjaviku i z konferencji w Gerduberg, finansowanej ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych. Projekt w ramach współpracy instytucjonalnej finansowany jest ze środków Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG.