ZWROT PODRĘCZNIKÓW

1361
Witam serdecznie,
 
bardzo prosimy osoby, które nie oddały jeszcze podręczników, o ich zwrot w najbliższą środę 28.06.2017 do biblioteki na 6. piętrze przy ul. Þórunnartún 2, 105 Reykjavik, w godz. 16:30 – 19:30.
 
Przypominam, że obowiązuje państwa przestrzeganie regulaminu bibliotecznego. W przypadku nieoddania podręczników w terminie, naliczona będzie kara finansowa.
 
§ 4., punkt 5
 
5. Jeżeli uczeń nie odda podręcznika na ostatnich zajęciach roku szkolnego, zobowiązany jest to uczynić na dyżurze biblioteki do czterech tygodni od daty ostatnich zajęć. W przypadku nieoddania materiałów bibliotecznych w owym terminie, nakładana jest kara finansowa zgodnie z §3.
 
§ 3., punkt 5, podpunkt c) kary
zgubienie / zniszczenie / nieoddanie podręcznika – trzykrotna wysokość kaucji.
 
Dziękujemy
Monika Sienkiewicz