Wzór wniosku o legitymację ucznia uprawniającą do zniżek w Polsce

4820

Drodzy uczniowie, szanowni rodzice,

na zebraniach w najbliższą sobotę, 29.04 (rozpiska ukaże się wkrótce), rozdane zostaną do wypełnienia wnioski o legitymację ucznia uprawniającą do zniżek w Polsce. 

“Z inicjatywy Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, Sejm przyjął w grudniu 2016 r. zmiany w przepisach, które uprawniają uczniów szkół polonijnych oraz osoby uczące się języka polskiego w szkołach obcych systemów oświaty, a także nauczycieli tych szkół, do otrzymania legitymacji uprawniającej do skorzystania z ulgowych przejazdów transportem publicznym podczas pobytu w Polsce oraz wstępu do muzeów i parków narodowych na takich zasadach jak uczniowie szkół w Polsce.”

Szczegółowe informacje znajdziecie państwo tutaj.

Pojawia się zatem prośba do Państwa – by wypełnić wniosek na miejscu w szkole i oddać go wychowawcy w tym samym dniu lub NAJPÓŹNIEJ 13.05. 2017. Osoby nieobecne w tym dniu będą proszone o wypełnienie druku podczas kolejnej soboty 13.05.2017 r. 

BARDZO WAŻNA PROŚBA:  w prawym górnym rogu należy umieścić imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego oraz adres jego zamieszkania.

BARDZO PROSIMY, BY PODAWAĆ TUTAJ DANE MATEK UCZNIÓW. W sytuacji wyjątkowej, gdy opiekę sprawuje ojciec, proszę oczywiście wpisać dane właściwe. Dzięki temu znacznie ułatwicie nam pracę, za co z góry dziękujemy.

Poniżej zamieszczamy wzór wypełnionego wniosku.

Legitymacje mamy nadzieję rozdać na zakończenie roku szkolnego, jeśli wszystko pójdzie dobrze.

Dziękuję.
Monika Sienkiewicz