Wicedyrektor

578

Drodzy rodzice i uczniowie,

uprzejmie informujemy, iż Marta Wieczorek wraca na stanowisko wicedyrektorki wcześniej, niż początkowo zamierzała (od października 2016, a nie lutego 2017).

Jest to możliwe dzięki pogodnemu usposobieniu córki, które pozwoli mamie na szybszy powrót do obowiązków:)

Magdalenie Elibet Andresdottir serdecznie dziękujemy za sumienne wywiązywanie się z przejętych na czas zastępstwa obowiązków, wszelkie wsparcie i pomoc:) ????

Dyrekcja szkoły i zarząd SPSPR