Walne Zebranie

1215

Zarząd SPSPR oraz Dyrekcja Szkoły składają serdeczne podziękowania Rodzicom za liczne przybycie na Walne Zebranie.

Dziękujemy, że jesteście również w takich chwilach z Nami. Jest to ważny moment, ponieważ poruszanie kwestii finansowych oraz merytorycznych jest dużym przedsięwzięciem, które wymaga akceptacji i aprobaty Państwa, jako jednej ze stron dialogu.

Cieszy nas fakt, że jest coraz więcej rodziców świadomie uczestniczących w życiu szkoły, zwłaszcza w kwestii organizacji jej pracy. Mamy nadzieję, iż członkowie Stowarzyszenia, którzy z różnych powodów nie wzięli udziału w zebraniu, zapoznają się ze sprawozdaniami, które pojawią się w zakładce DYŻURY.