Szkolenia i konsultacje w Polskiej Szkole w Reykjaviku

684

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia i konsultacje, jakie przeprowadzą odwiedzający nas wykładowcy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

PIĄTEK (on line)

godz. 18.00-19.30: Mgła pocovidowa u dzieci i dorosłych – jak ją rozpoznać (czyli kilka słów o zaburzeniach pamięci, depresji i innych skutkach pandemii)

 Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmI0ZmQ1MTYtOGM3Yy00NDI4LTlmMDMtYmM0MmJlNjdkNzkw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%22139dd7ef-104a-4f7e-97b0-4f85ac5f3079%22%7d

SOBOTA (stacjonarnie)

9.30 – 11.05: Jak rozmawiać z dziećmi i nie zwariować, czyli o konflikcie, komunikacji i mediacji

11.15 – 12.00: Dysleksja i poznawcze trudności rozwojowe u dzieci (szkolenie połączone z diagnozą dzieci)

13.00-14.30: Mózg męski i kobiecy, czyli sprawy rodzicielskie

 * od godz. 9.30 do 16.00 możliwość Indywidualnej rozmowy ze specjalistą, czyli bezpłatnych konsultacji terapeutycznych w sprawie dzieci i nie tylko (czas trwania max. 50 minut, zapisy on line na adres: marta.czechowska-bieluga@mail.umcs.pl )

 PONIEDZIAŁEK (on line)

godz. 18.00-19.30: Zarządzanie stresem czyli czy już mam zespół stresu pourazowego?

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmE1YTE2YjAtYmI0OC00MWVmLThiYWYtNTE4YzBiMWI2NGE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%22139dd7ef-104a-4f7e-97b0-4f85ac5f3079%22%7d