Świadectwa, zaświadczenia

775

Reykjavik, 24.04.2017

Świadectwa, zaświadczenia

 

Szanowni Rodzice,

 

Przypominamy, że uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez naszą szkołę jest dobrowolne.

Jesteśmy szkołą sobotnią, której zadaniem jest nauczanie języka polskiego jako ojczystego oraz innych przedmiotów w języku ojczystym (historia, przyroda, geografia, WOS). Nauczanie języka ojczystego, wzbogacanie językowego obrazu świata dla dziecka dwujęzycznego jest bardzo ważne. Dzięki temu nasi uczniowie lepiej radzą sobie w szkołach islandzkich, mając dobre podstawy w j. polskim, mogą porozumiewać się z polskimi członkami rodziny czy rówieśnikami bez problemów, w przyszłości mogą studiować w Polce. Zachowanie języka ojczystego jest bardzo ważne dla tożsamości każdego człowieka, bez względu na jego wiek.

Uczniowie, którzy ukończyli naszą szkołę otrzymują dyplomy (pięciolatki i zerówka) oraz świadectwa (pozostałe klasy). Świadectwo naszej szkoły stanowi informację uzupełniającą dla świadectwa szkoły macierzystej ucznia, czyli w tym wypadku szkoły islandzkiej.

W związku z tym świadectwa naszej szkoły nie są równoważne z tymi wydawanymi w Polsce dla dziecka w tym samym wieku. Zaznaczamy, że w Islandii obowiązek nauczania jest dla dzieci od 6. roku życia, i jest on realizowany w macierzystej szkole islandzkiej.

 

W trakcie roku szkolnego na prośbę rodziców, wydajemy zaświadczenia, że dziecko jest uczniem naszej szkoły. Takie zaświadczenia, razem z zaświadczeniami z macierzystej szkoły islandzkiej, rodzice często zobowiązani są przedstawiać w Polsce, by udowodnić, że nie zaniedbują nauczania dziecka w Islandii.

Jeśli ktoś z Państwa potrzebuje takiego zaświadczenia, bardzo proszę o kontakt z wychowawcą lub bezpośrednio ze mną.

 

Dziękuję,

Monika Sienkiewicz

monikas.spspr@gmail.com