Reykjavik opłaci czesne swoich mieszkańców!

409
UWAGA, UWAGA!!!
W związku ze zmianami dot. finansowania nauki uczniów zamieszkałych w Reykjavíku przedłużamy zapisy do 15.08!
Droga Polonio!
Z radością informujemy, iż czekają nas pozytywne zmiany!
Wydział Oświaty Miasta Reykjavík postanowił dofinansować naukę języka ojczystego dla mieszkańców!
Decyzją Rady Miasta opłaty za uczniów zrzeszonych w Móðurmál (czyli także naszej szkoły) i zameldowanych w Reykjavíku od następnego roku szkolnego pokryje Wydział Oświaty Miasta Reykjavík! ?
Dzięki temu uczniowie z Reykjavíku zostaną zwolnieni z opłat za naszą szkołę (miasto pokryje czesne)!
Zarząd i Dyrekcja dołoży natomiast wszelkich starań, by inne gminy poszły przykładem stolicy – zaczniemy rozmowy zaraz po podpisaniu oficjalnej umowy z miastem Reykjavík. Naszym celem będzie nakłonienie wszystkich gmin, z których mamy uczniów, do sfinansowania nauki języka ojczystego, tak aby żaden Rodzic – niezależnie od miejsca zamieszkania – nie musiał płacić czesnego w naszej szkole. O wynikach rozmów będziemy Państwa informować.
Składamy miastu Reykjavík serdeczne podziękowania za tę wspaniałą inicjatywę, a innym gminom życzymy podobnej otwartości w kwestii nauki języka ojczystego.
Życzymy wszystkim jeszcze wielu radosnych chwil w te wakacje i zachęcamy do zapisów do naszej szkoły ?
Z pozdrowieniami
Zarząd i Dyrekcja
Szkoły Polskiej w Reykjavíku
im. J. Korczaka