Reykjanesbaer, hvatagreiðslur 2018, dofinansowanie do nauki w naszej szkole

892

Szanowni Rodzice,

Informacja dla rodziców i dzieci zamieszkałych w Reykjanesbaer, kwota dofinansowania w 2018 to 28.000 kr:)

Nie wystarczy zgłosić wychowawcy klasy lub dyrektorowi szkoły tej formy płatności. Proszę o zapoznanie się z poniższym tekstem.

Z zaświadczeniem od nas, że dziecko jest naszym uczniem i dowodami zapłaty rachunków wydrukowanymi z konta płatnika, należy udać się do w Reykjanesbaer i poprosić o zwrot.

https://www.reykjanesbaer.is/is/thjonusta/ithrottir-tomstundir/hvatagreidslur

Monika Sienkiewicz