Rachunki za 12.2016

535

Szanowni Państwo,

 

rachunki za miesiąc grudzień pojawią się na kontach płatników w piątek lub do środy następnego tygodnia.

W grudniu jest już regularna opłata, bez żadnych dopłat.

Miesięczne opłaty* w roku szkolnym 2016/2017 są następujące:

za jedno dziecko:

Pięciolatki, klasy 0 – 3 = 7.500 kr

klasy 4 – Gim = 8.500 kr

rodzeństwo:

W przypadku rodzeństw (2 lub więcej dzieci) opłata naliczana jest wg wzoru:

„starsze dziecko + 50% opłaty za młodsze dziecko/dzieci”:

Pięciolatki, klasy 0-3 + pięciolatki, klasy 0-3:  7.500 + 3.750 = 11.250 kr

Klasy 4 – Gim + pięciolatki, klasy 0-3: 8.500 + 3.750 = 12.250 kr

Klasy 4 – Gim + Klasy 4-Gim: 8.500 + 4.250 = 12.750 kr

*MIESIĘCZNE OPŁATY OZNACZAJĄ, ŻE CO MIESIĄC JEST WYSŁANA NA KONTO PŁATNIKA STAŁA OPŁATA, BEZ WZGLĘDU NA TO, ILE JEST SOBÓT, W KTÓRE JEST OTWARTA SZKOŁA. Brak obecności dziecka na zajęciach obligatoryjnych czy dodatkowych nie powoduje obniżenia opłaty miesięcznej.

Pozdrawiam

Monika Sienkiewicz