PROJEKT “POWROTY – OTWARTA SZKOŁA”

643

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą prowadzi działalność doradczą dla uczniów przybywających z zagranicy i szkół przyjmujących.

W ramach realizacji projektu systemowego „Otwarta Szkoła – System Wsparcia Uczniów Migrujących” przygotowano materiały informacyjne, które ułatwiają integrację ucznia przybywającego do polskiego systemu oświaty.

Na portalu http://www.powroty.otwartaszkola.pl/ udostępnione zostały:

Multimedialna platforma umożliwia bezpośredni kontakt z doradcami ORPEG, merytorycznie przygotowanymi i gotowymi do udzielenia wszelkich istotnych informacji przy podejmowaniu decyzji o powrocie, wyborze szkoły, przyjęciu, a następnie właściwej organizacji procesu integracji w środowisku szkolnym.

Projekt realizowany był przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie 01.04.2010 – 31.08.2013 r.

 

źródło: http://www.orpeg.pl/index.php/powroty1