Polskojęzyczny mediator językowy i kulturowy

2909

Witam wszystkich serdecznie w roku  szkolnym 2018/2019!

Centrum umiejętności czytania i pisania (Miðja máls og læsis), ktȯre wspȯłpracuje z Urządem Miasta Reykjavik (Wydział Oświaty) – zatrudnił Magdalenę Elisabet Andrésdóttir jako polskojęzycznego mediatora językowego i kulturowego.

Polskojęzyczny mediator  wspȯłpracuje z: nauczycielami szkȯł i przedszkoli oraz z polskojęzycznymi dziećmi, rodzicami, rodzinami, które mają dzieci w szkołach lub przedszkolach na terenie Reykjaviku. Udzielane są informacje o edukacji dzieci w szkołach podstawowych, a także edukacji językowej i umiejętności czytania, o dzieciach dwujęzycznych/wielojęzycznych, roli i odpowiedzialności rodziców w szkole oraz współpracy ze szkołą. Dajemy możliwość poznania systemu szkolnictwa w Islandii.

Obecnie w przedszkolach na terenie miasta Reykjavik jest około 350 dzieci polskojęzycznych. Do szkół podstawowych uczęszcza około 564 dzieci polskojęzycznych. Jest to największa grupa emigrantów w szkołach i przedszkolach. W niektórych przedszkolach jest ponad 15 polskojęzycznych dzieci, a w niektórych szkołach ponad 65. Na terenie miasta Reykjavik są 64 przedszkola (było 76) , 36 szkół podstawowych.

Przykłady tematyczne naszego poradnictwa:

  • jak ubiegać się o przedszkole, szkołę podstawową lub świetlicę
  • w jaki sposȯb zmieniać szkoły lub przedszkola
  • jak korzystać z KARTY REKREACYJNEJ i ubiegać się o inne zniżki
  • dwujęzyczność, umiejętność czytania i pisania dwujęzycznych dzieci
  • rola i odpowiedzialność rodziców uczniów. Komunikacja ze szkołą.

W każdy  piątek od godz. 10:00 do 13:00 – możesz zadzwonić, wysłać e-mail lub przyjść. 

Miðja máls og læsis/Language and Literacy Centre  https://mml.reykjavik.is/

Háaleitisskóli, stofa 202

Hvassaleiti v/ Stóragerði, 108 Reykjavík

Pólskumælandi tungumálaleiðbeinandi í Skóla og frístundir/Polish speaking language facilitator for Education and Youth

tel: 00354-6934651

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkur/Reykjavík Department of Education and Youth

Mój email: magdalena.elisabet.andresdottir@reykjavik.is

Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do współpracy:)

Magdalena Elísabet Andrésdóttir