Konkurs na ozdobę bożonarodzeniową!!

884
REGULAMIN KONKURSU NA OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ
z możliwością wykorzystania jej na choinkę, na oknie, na stole itp.
ORGANIZATOR KONKURSU:
Szkoła Polska im Janusza Korczaka w Reykjaviku
WARUNKI UCZESTNICTWA :
Uczestnikiem konkursu może zostać każdy uczeń naszej szkoły.
Każdy uczestnik może przedstawić jeden projekt.
Stworzone na konkurs prace powinny być podpisane przez autora wg wzoru: imię I nazwisko, klasa.
Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
I grupa-przedszkole/pięciolatkI/zerówka
II grupa- I-III klasa
III grupa- IV-VIII
CELE KONKURSU:
• rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów;
• rozwijanie wrażliwości estetycznej;
• stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych;
• powrót do tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych;
• umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
ZADANIE KONKURSOWE:
Ozdoby bożonarodzeniowe wykonujemy dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej, preferowane jest użycie materiałów naturalnych, tj.: drewno, sznurek, suszone owoce, papier, różnego rodzaju ziarna itp.
TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC:
Prace należy dostarczyć do 11 GRUDNIA 2021 r. do wychowawców klas.
OCENA PRAC I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
2. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
oryginalność,
pomysłowość,
estetyka wykonania,
zastosowanie elementów ekologicznych.
3. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej.
4. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni po jak najszybszych obradach jury. Zwycięzcy nagrody odbiorą w pierwszą sobotę lekcyjną w nowym roku.
Otrzymane prace przechodzą na własność organizatora. Organizator konkursu przewiduje utworzenie z nich wystawy, a następnie sprzedaż.
Uzyskane środki finansowe przeznaczone zostaną na wsparcie różnych akcji organizowanych przez Szkołę Polska im. Janusza Korczaka .
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „KONKURS SKIEROWANY JEST DO UCZNIÓW SZKOŁY POLSKIEJ W REYKJAVIKU IM.JANUSZA KORCZAKA KONKURS: OZDOBY ŚWIĄTECZNE Termin oddania prac 11.12.2021 PRACE OCENIANE BĘDĄ W TRZECH KATEGORIACH: 1.PRZEDSZKOLE/PIĘCIOLATKI ZERÓWKA 2.KLASY 1-1١I 3.KLASY IV-۱۷II Technika wykonania pracy dowolna. Prace podpisane: imię, nazwisko, klasa”