Konkurs czytelniczy DZIESIĘĆ KSIĄŻEK!

372
Uwaga, uwaga! Kolejny konkurs czytelniczy w naszej bibliotece ?
Zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-3 chętnych do zapoznania się z nowymi książeczkami i zdobycia przy okazji ciekawych nagród…

Konkurs DZIESIĘĆ KSIĄŻEK
Regulamin

Organizator: Biblioteka Szkolna Szkoły Polskiej w Reykjaviku im. Janusza Korczaka
Uczestnicy konkursu: uczniowie klas 1 – 3
Cele konkursu: promocja czytelnictwa, zachęcenie dzieci do czytania w wolnym czasie,
zachęta do aktywności na forum szkoły.
Warunki uczestnictwa: zadaniem uczniów jest samodzielne przeczytanie 10 książeczek z serii
specjalnie na ten konkurs wskazanych – w bibliotece szkolnej odłożone są na osobnych
półkach. Uczniowie chcący wziąć udział w konkursie otrzymają imienne karty, na których
rodzice wpiszą tytuły przeczytanych książeczek.
Nagrody: po zebraniu dziesięciu wpisów (równoznaczne z przeczytaniem 10 książeczek) każdy
uczestnik otrzyma nagrodę.
Limit kart konkursowych dla ucznia wynosi 2.
Termin: do 20 kwietnia 2024 r.