karta rekreacyjna, Akranes 2016

802

Informacja dla rodziców i dzieci zamieszkałych w Akranes, kwota dofinansowania w 2016 to 25.000 kr:)

 

Nie wystarczy zgłosić wychowawcy klasy lub dyrektorowi szkoły tej formy płatności. Proszę o zapoznanie się z poniższym tekstem.

Ponieważ Akranes ma nieco inny system niż Reykjavik, dofinansowanie polega zwrocie poniesionych kosztów przez rodzica do kwoty 25.000.

Z zaświadczeniem od nas, że dziecko jest naszym uczniem i dowodami wpłaty wydrukowanymi z konta płatnika należy udać się do biura Akraneskaupstaðar.

http://www.akranes.is/

Zaświadczenia będą do pobrania w kolejną sobotę w pokoju nauczycielskim.

Monika Sienkiewicz