Informacja o dyżurach

729

Szanowni Rodzice!

Informuję, że po zarejestrowaniu się na dyżur sobotni, obowiązuje wpis do zeszytu dyżurów. Tylko taki wpis jest dowodem na jego odbycie. Nie będzie już dołączana kartka z wydrukowanymi nazwiskami. Zmiana ta uprości Państwu wpisy, a mi sprawdzanie.

Z poważaniem,
Justyna Gotthardt.