Dofinansowanie od Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”

858

Uprzejmie informujemy, że Szkoła Polska w Reykjaviku im. Janusza Korczaka otrzymała dofinansowanie od Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Dofinansowanie zostało przeznaczone, zgodnie ze składanym wnioskiem, na wynagrodzenie dla nauczycieli i pracownika administracyjnego.

Z poważaniem,
Dyrekcja Szkoły.