“By się czytać chciało zakładkę zrób wspaniałą” – KONKURS!

542
KONKURS PLASTYCZNY “ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI”
“By się czytać chciało, zakładkę zrób wspaniałą”
Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO MIESIĄCA BIBLIOTEK SZKOLNYCH
OGŁASZMAY KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI.
-uczestnikiem konkursu może zostać każdy uczeń naszej szkoły,
– zadaniem uczestników jest wykonanie jednostronnej zakładki do książki,
– praca może być wykonana dowolną techniką (np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane itp.),
– mogą być użyte dowolne płaskie materiały nie brudzące i nie niszczące książki, kształt pracy dowolny,
– każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną indywidualnie wykonaną pracę,
na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące informacje:
imię i nazwisko autora projektu, klasę.
– Organizator przewiduje nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej:
I grupa – przedszkole/pięciolatki/zerówka
II grupa – klasy I – III,
III grupa – klasy IV – VI,
IV grupa – klasy VII – VIII.
– prace składamy u wychowawców lub w bibliotece szkolnej do dnia 05.11.2022r.
– ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 26.11.2022 r.
– o wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
Zwycięzcy nagrody odbiorą w pierwszą sobotę lekcyjną po ogłoszeniu wyników.
Otrzymane prace przechodzą na własność organizatora. Organizator konkursu przewiduje utworzenie z nich wystawy, a następnie sprzedaż. Uzyskane środki finansowe przeznaczone zostaną na wsparcie różnych akcji organizowanych przez Szkołę Polska im. Janusza Korczaka