Bezpłatne badania dentystyczne

1316

DRODZY RODZICE,
Háskola Íslands na wydziale stomatologii (tannlæknadeild) zaprasza wszystkie dzieci w wieku 0-17 lat na bezpłatne badania dentystyczne. Dzieci niepełnosprawne będą objęte szczególną troską i bardzo mile widziane. Badania będą przeprowadzone przez studentów 5. i 6. roku w celu doskonalenia umiejętności zawodowych. Rejestracja pod numerem telefonu 525-4850.

Tannlæknadeildar Haskola Islands
Hanna G. Danielsdottir, technik dentystyczny kierownik stomatologii