Odbieranie dzieci ze szkoły

1040

Szanowni rodzice!

 

W trosce o bezpieczeństwo uczniów, bardzo prosimy, by osoby dyżurujące, gdy zobaczą po dzwonku dzieci obecne w szkole, by podeszły i zapytały się, czy nie potrzebują pomocy w skontaktowaniu się z rodzicem/czy ktoś ma je odebrać. Od roku szkolnego 2018/19 rodzice proszeni będą o pisemne informowanie wychowawcy klasy w przypadku, gdy kto inny odbiera dziecko ze szkoły. W sytuacji, gdy uczeń ma być odebrany a nie jest, dziecko pod żadnym pozorem nie opuszcza budynku szkoły, tylko idzie do wychowawcy lub podchodzi do nauczyciela czy rodzica dyżurującego i prosi o pomoc. Każde dziecko powinno mieć zapisane numery telefonów do obojga rodziców/opiekunów w plecaku. Prosimy też, by przyprowadzać dzieci do sali i przychodzić po dzieci do sali, szczególnie te mniejsze, od 5-latków do 3 klasy włącznie.

Dziękujemy.

Dyrekcja szkoły i Zarzad SPSPR