Przebieg zajęć z dn. 11.01

100
 1. Nowy Rok
 • rozmowa na temat tradycji noworocznych,
 • nasze noworoczne postanowienia – karta pracy;
 1. Wprowadzenie litery „s” na podstawie wyrazu „smok”
 • Litera „s” w nagłosie, s. 95;
 • Analiza sylabowa i głoskowa – ćw. 4 s.95, ćw. 6 s. 96;
 • Układanie zdań z wyrazami rozpoczynającymi się literą „s”;
 • Próba zapamiętania jak największej liczby wyrazów z głoską „s” w wierszu:

Smok Stanisław, smok radosny,

Postanowił szukać wiosny.

Schował swoje małe sanki,

Wybrał się w las po sasanki”

 • Ćwiczenia w pisaniu – ćw. 5, s. 96, ksero od nauczyciela;
 1. Ćwiczenia w czytaniu, s. 97
 • Łączenie liter,
 • Czytanie sylabowe,
 • Czytanie globalne;
 1. Wysłuchanie wiersza pt. „Cudowne stworzenie”
 • szukanie odpowiedzi na pytanie: Kto jest cudownym stworzeniem?
 • wskazywanie wymienionych w wierszu części ciała człowieka;

Praca domowa

 • ćw. 2 s. 98,
 • ćw. 3, 4 s. 99,
 • pobawię się czytaniem na s. 97.

Na kolejnych zajęciach będziemy w bibliotece, bardzo proszę żeby dzieci miały ze sobą wypożyczone książki.

Pozdrawiam,

Arletta K.