Język polski 9.09.2023

197

Temat: Lekcja organizacyjna.

  1. Gry i zabawy integracyjne.
  2. Ustalenie zasad panujących w naszej klasie.

Pozdrawiam G. Denert