Język polski 7.10.2023

161

Temat: “Mały Książę” – recepta na przyjaźń,

  1. Projekcja filmu “Mały Książę”.
  2. Przybliżenie postaci autora – Antonie de Saint Exupery.
  3. Czego możemy dowiedzieć się od Małego Księcia?
  4. O jakich wartościach wyznawanych przez głównego bohatera dowiadujemy się z lektury?

Pozdrawiam G.Denert