Język polski 26.11.2023

134

Temat: Testy sprawdzające.

Testy sprawdzające umiejętności z zakresu rozumienia ze słuchu, czytania oraz pisani w języku polskim ( poziom A2).

Pozdrawiam G.Denert