Język polski 21.10,2023

147

Temat: Stereotypy w naszym życiu.

  1. “List do ludożerców” – T. Różewicz, pod.s.20.
  2. “Jak szufladkujemy innych” – wywiad z prof. M. Koftą, pod.s.21 – 23. Rozmowa na temat stereotypów. Czym są, jak się tworzą, kiedy stają się groźne oraz jak można je zwalczać?
  3. “Zupa z jeża” M. Kozłowska – fragmenty, pod.s.24 – 25. Przykłady podejścia rówieśników do dziewczynki pochodzącej z mniejszości romskiej.
  4. “Złodziejka książek” – fragmenty M. Zusak, pod.s.26 – 27 jako przykład życia w czasach nietolerancji rosowej.

Temat : Tworzymy własne aforyzmy.

  1. Aforyzmy – pod.s. 29. “Myśli nieuczesane” S. I. Lec.
  2. Prawdy życiowe zawarte w sentencjach. Dlaczego warto przekazywać je nie tylko w sposób dosłowny?
  3. Uczniowie w grupach tworzyli własne sentencje dotyczące wybranych przez siebie tematów.

Temat: Perswazja – sztuka językowego wywierania wpływu.

  1. Definicja perswazji oraz cechy wypowiedzi perswazyjnej.
  2. Ćwiczenia we wskazywaniu sposobów wpływania na odbiorców, pod.s.32.
  3. Reklama. Uczniowie tworzyli własne hasła reklamowe.

Pozdrawiam G. Denert