Język polski 16.09.2023

223

Temat: Czym jest język?

  1. Definicja języka.
  2. Rodziny języków w Europie.
  3. EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH (26 września).
  4. Zapożyczenia w języku polskim: anglicyzmy, germanizmy, galicyzmy, italianizmy, rusycyzmy, bohenizmy, latynizmy, turcyzmy, hungaryzmy, arabizmy).

UWAGA! Przypominam o lekcji muzealnej, która odbędzie się w najbliższą sobotę (23.09) w Háskóli Íslands. Wszystkie informacje dotyczące wycieczki zostały wysłane na emaila.

Pozdrawiam G.Denert