Język polski 16.03.2024

123

Temat: Fonetyka – powtórzenie wiadomości.

  1. Przypomnienie czym jest głoska, sylaba i litera, pod.s. 250 – 253.
  2. Głoski miękkie, twarde, dźwięczne, bezdźwięczne, ustne i nosowe.
  3. Ćwiczenia.

Temat: Najczęstsze błędy językowe. 

  1. Czym są błędy językowe i jak powstają,  pod.s. 295.
  2. Podział błędów językowych:  błędy gramatyczne, leksykalne, fonetyczne, stylistyczne, ortograficzne i interpunkcyjne.
  3. Ćwiczenia w pod. s. 296 – 298

Pozdrawiam G.Denert