Język polski 10.02.2024

98

Temat: Karnawał.

Wspólne wyjście do sali zabaw.

 

Temat: Kontynuacja ćwiczeń z rodzajami wyrazów ze względu na znaczenie.

Ćwiczenia s.24 – 26.

 

Temat: Neologizmy i archaizmy.

Ćwiczenia w podręczniku s. 129 – 132.

 

Pozdrawiam G.Denert