Historia zajęcia 7.10.2023

225

Dokończyliśmy temat Grupy społeczne – wyjaśnienie pojęć.

Mediacja – rozwiązywanie sporów na drodze dobrowolnych i poufnych rozmów.

Arbitraż – sposób rozwiązywania sporów lub osiągania zysków.

Konflikt – dwie lub więcej osób dostrzegają niemożliwe dla nich do pogodzenia różnice.

Społeczność lokalna – zbiorowość zamieszkująca niewielkie terytorium np. parafia , wieś , osiedle,.

Społeczność regionalna – zbiorowość zamieszkująca np. gmina , województwo.