Historia zajęcia 4.11.2023

182

Temat lekcji Kongres Wiedeński

Obrady Kongresu odbyły się od 1814 – 1815 roku uczestniczyli w nim przedstawiciele 16 państw.

Zasady Kongresu Wiedeńskiego.

– zasada legitimizmu – prawo do panowania mają tylko dynastie.

– zasada restauracji  – powrót monarchów obalonych przez rewolucję.

– zasada równowagi europejskiej – niedopuszczenie do przewagi żadnego z mocarstw.

Postanowienia Kongresu Wiedeńskiego.

– likwidacja i podział Księstwa Warszawskiego

– Wieliczka i Tarnopol przyłączone do Austrii.

– Kraków z okręgiem.

– przywrócenie Państwa Kościelnego.

Dla utrzymania decyzji kongresu zawarto Święte Przymierze.

Święte Przymierze – sojusz zawarty między chrześcijańskimi państwami Rosją , Prusami , Austrią.

Przymierze to miało jeden cel utrzymanie ładu który ustanowiono na kongresie.

Przypominam o sprawdzianie na który zagłosowaliście wspólnie na lekcji Grupy społeczne, Powstanie Stanów Zjednoczonych , Kongres Wiedeński.

Zapraszam chętnych do obejrzenia materiału.