Historia zajecia 21.10.2023

165

Tematem lekcji było dokończenie tematu Powstanie Stanów Zjednoczonych.

17.09.1787 roku utworzono konstytucję Stanów Zjednoczonych.

A władza została podzielona na ustawodawczą , wykonawczą , sądowniczą.

W wyniku tego państwo stało się federacją stanów.

Proszę sobie oczywiście dla chętnych obejrzeć dokument o Tadeuszu Kościuszko.