Historia zajęcia 17.02.2024

128

Temat lekcji dokończenie tematu o Sejmie Wielkim.

Konfederacja Targowicka.

Okoliczności – inicjatorka Caryca Katarzyna ,faktyczne zawiązanie w 1792 w Petersburgu.

Następstwa.

– wojna polsko-rosyjska w obronie konstytucji , sukcesy Bitwa pod Zieleńcami,ustanowiono order Virtuti Militari.

1793 – II rozbiór Polski przez Rosję i Prusy

sejm grodzieński – przywrócenie ustroju sprzed Sejmu Wielkiego.

Przypominam o sprawdzianie 10 marca z następujących tematów

Powstanie Styczniowe i Listopadowe ,  Kongres Wiedeński , Sejm Wielki , Rewolucja Francuska.