Historia zajęcia 16.9.2023

170

Tematem lekcji było Grupy społeczne – wyjaśnienie pojęć więzi społeczne , negocjacje.

Grupa  społeczna  – zbiór co najmniej 3 osób które wspódziałają ze sobą w celu zaspokojenie potrzeb.

3 osoby to grupa natomiast 2 osoby to para w tym trzecia osoba może obserwować ich interakcje.

Więz społeczna – system stosunków społecznych skupiający jednostki i podgrupy.

Konflikt społeczny – typ stosunku społecznego w którym jednostki lub grupy społeczne rywalizują o różnego rodzaju dobra.

Kompromis – jest to porozumienie pomiędzy dwoma stronami.

Asertywność – posiadanie  i wyrażanie własnego zdania.

Negocjacje – jest to dwustronny proces celem jest osiągnięcie porozumienia.

Temat dokończymy na następnych zajęciach.