Historia zajęcia 11.11.2023

114

Na lekcji było utrwalanie materiału z wszystkich tematów i uczniowie zostali oceniani.