Historia zajęcia 11.11.2023

41

Na lekcji było utrwalanie materiału z wszystkich tematów i uczniowie zostali oceniani.