Historia zajęcia 10.02.2024

76

Temat lekcji Sejm Wielki cz 1

W latach 1788-1792 obradował sejm wielki zwany czteroletnim podjął on największą decyzję w XVIII wieku a mianowicie ustalił Konstytucję 3 maja.

Marszałkiem sejmu został Stanisław Małachowski .

Ugrupowania sejmowe

– obóz hetmański

– stronnictwo patriotyczne

– stronnictwo dworskie

Najważniejsze postanowienia sejmu wielkiego

– zwiększenie armii do 100.000 tysięcy żołnierzy

– pozbawienie szlachty głosu

Najważniejsze postanwienia Konstytucji 3 maja

– polska monarchia z trójpodziałem władz

– monarchia dziedziczna

– zniesienie liberum veto

– pozbawienie praw wyborczych szlachty

– powstanie rządu

– tolerancja religijna

– opieka państwowa dla chłopów

Konstytucja 3 maja to druga konstytucja na świecie , a pierwsza w Europie.