Historia zajęcia 03.02.2024

142

Temat lekcji Rewolucja Francuska

Kryzys we Francji w II połowie XVIII wieku.

– liczne długi finansowe

– kosztowne utrzymanie dworu króla

– klęski żywiołowe

Społeczeństwo francuskie dzieliło się na 3 stany.

1 . szlachta – prawo do obejmowania najwyższych stanowisk

2. duchowieństwo – posiadacze 10 procent ziemi w kraju bez podatku

3. zróżnicowanie – biedota , chłopi płacili największe podatki.

26 sierpnia 1789 roku wydano wstępny akt konstytucji czyli deklaracje praw człowieka.

3 września 1791 roku podpisano konstytucje.

Symbole rewolucjonistów trójkolorowe kokardy , czapka wolności , długie spodnie.

Przyczyny i skutki rewolucji.

– anarchiczny ustrój

– kryzys finansowy

– kryzys gospodarczy

14 lipca 1789 nastąpiło zburzenie Bastylii więzienia symbolu porządków.

Skutki.

– trójpodział władzy

– wolność osobista

– impuls do zmian w innych państwach

–  1792 Francja została przekształcona w republikę.