Historia zajęcia 02.03.2024

85

Tematy lekcji to Mnijszości narodowe w Polsce  oraz Powstanie Listopadowe

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce Mniejszości narodowe i etniczne to grupy ludzi ktorzy zamieszkuja państwo ale różnią sie od tutejszych : – językiem – religią – kulturą – pochodzeniem Mniejszości narodowe w polsce: – Ukraińcy – Białorusi – Niemcy – litwini – Rosjanie – Słowacy – żydzi Mniejszości etniczne w Polsce: – Romska – Karamska – Łemkowska – Tatarska Mniejszość religijne w polsce: -Hinduizm -Muzumanizm – Buddyzm – Islam – prawosławie – Judaizm

 

Powstanie Listopadowe

W nocy 29 lisopada 1830 wybuchło powstanie a Polaków poprowadził Piotr Wysocki.

1831 – Bitwa pod Stoczkiem zwycięstwo Polaków

1831 – Bitwa pod Olszynką zwycięstwo Polaków

1831 – Bitwa pod Ostrołęką porażka Polaków

25 lat prześladowań Polaków nazywano Nocą Paskiewiczowska.

1846 – Powstanie w Krakowie

1848 – powstania we Lwowie i Krakowie nazywano Wiosną Ludu.