Geografia 21.11.2023

138

Temat lekcji: Obiekty UNESCO

UNESCO to skrót od Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). Jej głównym celem jest promowanie międzynarodowej współpracy w dziedzinach oświaty, nauki, kultury i komunikacji.

Polska ma przyjemność posiadać posiadać dziewięć obiektów wpisanych na listę UNESCO.