Geografia 17.02.2024

47

Kotliny Polskie –

Na zajęciach omówiliśmy sobie największe kotliny polskie. Poznaliśmy cechy charakterystyczne wyróżniające je z pośród pozostałych krajobrazów. Na kolejnych zajęciach ochotnicy omówią nam największe miasta znajdujące się na kotlinach oraz najważniejsze atrakcje w nich występujące