Geografia 13.01.2024

142

Temat lekcji: Pojezierza Polskie – cd

Pojezierza to obszary geograficzne o urozmaiconej rzeźbie terenu, charakteryzujące się obecnością licznych jezior oraz pagórkowatym ukształtowaniem powierzchni powstałych w wyniku działalności lodowców oraz wód roztopowych z nich wypływających.
Przykłady pojezierzy w Polsce to Pojezierze Mazurskie, Pojezierze Suwalskie, Pojezierze Drawskie, czy Pojezierze Pomorskie. Te obszary często stanowią atrakcyjne miejsce dla turystyki, zwłaszcza dla miłośników aktywnego wypoczynku wodnego, wędrówek i obserwacji przyrody.