Geografia 09.03.2024

85

Temat lekcji: Sudety

Na zajęciach poznaliśmy jeden z najbardziej rozwiniętych turystycznie obszarów Polski – Sudety. Omówiliśmy ich walory przyrodnicze, atrakcyjność turystyczną oraz związaną z nią potrzebą ochrony przyrody.